INBOUND MARKETING BLOG

Monitorowanie najważniejsze działań kampanii inbound marketingowej

  • Stefan Materzyński
  • 18-7-2014
  • inbound marketing,
inbound marketingTradycyjne zasady zarządzania projektem nadal obowiązują. Mimo że inbound marketingowy plan gry opiera się na nowych regułach marketingu i public relations, w kwestii tradycyjnego zarządzania projektem nadal obowiązują stare zasady.

Na szczęście, dostęp do nowoczesnego oprogramowania i aplikacji na urządzenia mobilne znacznie usprawnił zarządzanie listami zadań do wykonania oraz monitorowanie poszczególnych działań i etapów kampanii.

Ramy czasowe prowadzonych kampanii, uzależnione są od celów firmy, zastosowanej strategii, współpracowników oraz budżetu. Dlatego tak ważny jest solidny system zarządzania projektem, dzięki któremu Twój zespół będzie stale ukierunkowany na konkretne cele.

Internetowy system zarządzania projektem

Zastanów się nad wdrożeniem internetowego systemu zarządzania projektem, który umożliwi Ci edytowanie i stały wgląd w prowadzone kampanie oraz ich ramy czasowe, z dowolnego miejsca i urządzenia (włącznie z telefonem komórkowym); jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu.

Listy zadań

Prowadź osobną listę zadań do wykonania dla każdego większego projektu w ramach prowadzonej kampanii.
inbound marketing

Agencja marketingowa ma być przejrzysta w swoich działaniach

Jeżeli współpracujesz z agencją inbound marketingową, żądaj przejrzystości w stosowanych technikach, wyceny oraz podziału zadań między członków zespołu.

Ramy czasowe

Budując strategię inbound marketingową, ustal realistyczne ramy czasowe dla jej poszczególnych elementów. Na przykład kompleksowe opracowanie studium przypadku (case study) wymaga zaplanowania, przeprowadzenia badań, przygotowania tekstu i projektu graficznego oraz dystrybucji, co może zająć ok. 3 – 5 tygodni, w zależności od możliwości Twojego zespołu oraz procesu wewnętrznej oceny i akceptacji.