Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności serwisu clickray.pl

(dalej również: „Polityka”)

TWOJA PRYWATNOŚĆ JEST DLA NAS WAŻNA

Jako Clickray z siedzibą w Krakowie chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z serwisu clickray.pl (dalej również: "Serwis").

Zapewniamy Cię że:

a. przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;

b. chronimy także Twoje dane od strony technicznej. Dane, które nam powierzasz, przechowujemy na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Nasz system techniczny jest zbudowany w taki sposób, by zminimalizować ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi, np. przerw w dostawie energii elektrycznej;

c. nie przekazujemy Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym, a w razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Serwisie współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

Korzystanie z Serwisu oraz przekazywanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Gromadzimy dane, które nam przekazujesz, abyś mógł prawidło korzystać z Serwisu.

Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z naszymi usługami, które z nich są widoczne dla innych osób odwiedzających Serwis oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

DANE OSOBOWE

1. Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych, które nam udostępniasz - w szczególności chronimy je przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Zapewniamy wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Zbiór danych osobowych prowadzony przez Clickray został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych (przekazanych w formularzu rejestracyjnym) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Clickray z siedzibą w Krakowie.

3. Dokonując rejestracji w Serwisie przekazujesz nam swoje dane osobowe, wymagane przez formularz rejestracyjny. Również w trakcie korzystania z Serwisu masz możliwość uzupełnienia lub modyfikacji danych.

4. Twoje dane nie są udostępniane podmiotom trzecim. Oznacza to, że nie udostępniamy ani nie przekazujemy wbrew prawu podmiotom trzecim (w tym w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Serwisu. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

5. Niezależnie od powyższego, informujemy, że w przypadku gdy korzystasz w ramach Serwisu z funkcjonalności, które wiążą się z dodatkową płatnością, w tym w szczególności gdy dokonujesz z nami rozliczeń z tytułu prowizji od najmu przedmiotów lub płatności związanych z weryfikacją konta - Twoje dane osobowe mogą zostać użyte w celu dokonania tychże rozliczeń oraz rozstrzygania sporów z nimi związanych.

KWESTIE TECHNICZNE

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Clickray wykorzystuje je w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

INFORMACJA HANDLOWA

1. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Użytkownikom wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), komunikaty systemu, oferty handlowe, materiały reklamowe związane z produktami / usługami oferowanymi przez Clickray oraz przez partnerów handlowych Clickray. Masz prawo zastrzec, że nie chcesz otrzymywać od nas tego typu powiadomień.

2. Natomiast informacje handlowe związane z prowadzoną przez nas lub naszych kontrahentów działalnością komercyjną mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

PLIKI COOKIE

1. Korzystamy z technologii plików Cookie w celach statystycznych w odniesieniu do Serwisu. Plik Cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Przechowuje się w nim informacje, których Serwis może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Użytkowników i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej.

2. Nasze pliki Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

3. Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych tegoż. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis, by zaaranżować strony w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, by Serwis był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usunąć.

BADANIA SPOŁECZNE I MARKETINGOWE

Clickray może przeprowadzać za pośrednictwem Serwisu różne badania społeczne i marketingowe (w szczególności ankiety). Jeśli Użytkownicy zgodzą się w nich uczestniczyć, będziemy wykorzystywać odpowiedzi w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet oraz by czasami w sposób zbiorczy publikować je w ramach Serwisu. Przestrzegamy w tym zakresie wszystkich polskich i europejskich norm dotyczących prowadzenia badań społecznych, aby zapewnić użytkownikom Serwisu bezpieczeństwo i anonimowość.

KONTAKT Z NAMI

1. Użytkownicy Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu z nami za pośrednictwem adresu email: poczta@clickray.pl znajdującego się na stronie clickray.pl/kontakt.

2. Informujemy, że przechowujemy korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Jednocześnie gwarantujemy, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.

3. Gdy kontaktujesz się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą Formularza, możemy ponownie wymagać przekazania nam Twoich danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia Twojej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej Użytkownik podał, i na których przetwarzanie wyraził zgodę. Ponownie, podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługi i funkcje w ramach Serwisie będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości możemy wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie.

2. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że umieścimy w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione.

3. Jakiekolwiek wprowadzane ewentualnie zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: nie udostępniamy ani nie przekazujemy wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Serwisu.

4. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Clickray są udzielone przez Użytkowników zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.

5. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01-01-2013.