Unia Europejska

Firma realizuje projekt pt. ,,Zakup usługi proinnowacyjnej w celu wdrożenia nowej usługi w firmie Clickray Sp. z o.o. automatyzującej procesy walidacji stron” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wdrożenie nowej usługi w modelu SaaS służącej do automatyzacji procesu weryfikacji stron internetowych w zakresie poprawności wyświetlania treści i grafik na różnych urządzeniach mobilnych, systemach operacyjnych i przeglądarkach. Dzięki usłudze wzrośnie jakość i szybkość testowania stron.

Wartość projektu: 60 885,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 44 550,00 PLN